Västra Kennelklubben med dess hundarrangemang är en viktig samarbetspartner för Backamo Lägerplats.


Kulturföreningen Bondens Dag arrangerar det största återkommande arrangemanget på lägerplatsen, Bondens Dag. Föreningen är också en stor bidragsgivare till Backamo Lägerplats.


Föreningen Backamo Vänner arbetar ideellt för bevarandet av Backamo Lägerplats.

Huvudmän för Stiftelsen är Ljungskileortens Hembygdsförening samt Kungl. Bohusläns Regementes Kamratförening.