IMG_1761Det finns en utomhusscen (själva scenen är under tak) med bänkplatser för publik. I stora matsalen finns det en mindre upphöjd scen. Sen finns det också möjligheter för tillfälliga scenbyggen* på ytor utomhus.

Genom åren har det varit ett flertal större arrangemang med framträdanden som spelmansstämmor, rock konserter och liknande. Allt från små scener samt tillfälliga större scenbyggen utomhus. Området lämpar sig väl för större festival-arrangemang.

* bekostas och hanteras helt av bokande arrangör

Kontakta oss för mer information och bokningsförfrågan.