Observera att bokningsförfrågningar ska gå via expeditionen, klicka här för kontaktuppgifter.

Ordförande
Jerry Nerstrand
Epost: jerry@nerstrand.se
Tel: 0705-523365

Vice Ordförande
Sigvard Andersson
Epost: siggersfyrk@hotmail.com
Tel: 0522-75519

Kassör
Ulla Haksten
Epost: ulla.haksten@gmail.com
Tel: 0709-816465

Sekreterare
Vakant / suppleant
Epost: –
Tel: –

Ledamot
Kerstin Johansson
Epost: rinnan@telia.com
Tel: 0522-23331

Ledamot
Karl-Erik Andersson
E-post: k-e.ing@telia.com
Tel: 0522-21571

Suppleant
Staffan Mattiasson
E-post: staffan.laverda@gmail.com
Tel: *

Suppleant
Rolf Sandberg
E-post: rolfsandberg38@outlook.com
Tel: 0522-84156