Kartskiss från 1878 över det gamla lägret på andra sidan landsvägen

Kartskiss från 1878 över det gamla lägret på andra sidan landsvägen

Backamo lägerplats har en lång historik, läs en kort sammanfattning här.

Stiftelsens uppgift är att bevara områdets kulturella byggnader. Huvudmän för Stiftelsen är Ljungskileortens Hembygdsförening samt Kungl. Bohusläns Regementes Kamratförening.

Löpande drift och underhåll täcks främst genom intäkter från den uthyrnings-verksamhet som bedrivs.

Läs mer på nedan länkar: