Observera att bokningsförfrågningar ska gå via expeditionen, klicka här för kontaktuppgifter.

Ordförande
Lars Kjellberg

Vice Ordförande
Inger Riisager

Kassör
Linda Fuxwall

Sekreterare
Arne Bergström

Ledamot
Göran Berggren

Ledamot
Patrik Magnusson