Försäljning av t-shirts m.m. för bevarandet av Backamo Lägerplats

Försäljning av t-shirts m.m. för bevarandet av Backamo Lägerplats

Föreningen Backamo Vänner stödjer och hjälper till att främja verksamheten inom lägerplatsen. På föreningens hemsida kan du få mer information om föreningens arbete och hur du blir medlem.

www.backamovanner.se